Sain servie

Сайн сервис дуудлагын жолоочийн төв нь Монголп анхдагч дуудлагын жолоочийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын нэг юм.  Сайн Сервис авто дуудлагын жолоочийн төвийн бүх ажилчид буюу жолооч нар даатгалд хамрагдаад байна. Энэ нь таны эд хөрөнгө, эрүүл мэндийг манай дуудлагын жолоочийн төв бүрэн хариуцаж, таныг найдвартай үйлчилгээгээр хангах болно.  

Хотын А, Б бүсэд 0 - 60 минутын дотор 15000₮ ний төлбөртэй.