My Club

“Миний клуб” онлайн бүлгэм нь сайн дурын үндсэн дээр 2006 онд байгуулагдсан.

Үндсэн зорилго:

Монгол улсын эх болсон унаган байгалийг хамгаалж, Монгол улсыг ойжуулах, байгалиа нөхөн сэргээх, иргэн бүрийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх, тэдний байгалиа хамгаалах, хайрлах сэтгэлгээг төлөвшүүлж мод тарих хүсэл эрмэлзэлтэй болгох.