Ус Сувгийн Удирдах Газар

Ус Сувгийн Удирдах Газар нь 1959 онд төвлөрсөн усан хангамжийн эхний ээлжийг ашиглалтанд оруулж, Улаанбаатар хотын хүн амыг цэвэр усаар хангаж, бохир усыг татан зайлуулах үйлчилгээг хариуцах үндсэн зорилгоор анх байгуулагдаж байсан билээ.