wOOw Kid

Ваав кид – Бяцхан үрсээ баярлуулж, тоглоомоор нь дамжуулан оюун ухаан, сэтгэхүйг нь хөгжүүлье гэж бодож буй эцэг эхчүүдэд зориулан аюулгүй, чанартай модон тоглоомыг америкаас оруулж ирж байна.