Керамик Арт Студи

Керамик Арт Студи нь Керамикийн урлагийг үндэсний хэмжээнд дэлгэрүүлэх, Үндэсний уран бүтээлчдийн дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх боломжийг техник технологийн болоод гадаад харилцааны замаар нээж өгөхөөр ажиллаж байна.