Candy цахим мөнгө
Үндсэн нөхцөл

Candy цахим мөнгөний үйлчилгээ гэж Мобикомын гар утасны дугаарт суурилсан цахим данс бөгөөд орлого , цуглуулах, зарцуулах, бусдад шилжүүлэх, бэлэн зарлага гаргах, дансны үлдэгдэл шалгаж гүйлгээг хянах, найзаа урих зэрэгийг багтаасан цахим мөнгөний цогц үйлчилгээ юм.

Урамшууллын нөхцөл
Одоогоор ямар нэг урамшуулал байхгүй байна
candy зарцуулах дэлгэрэнгүй нөхцөл