REMAX дэлгүүр
Үндсэн нөхцөл

CANDY-ээр 100% төлбөрөө төлөх боломжтой. 

Бүх төрлийн цэнэгчлэгч USB кабелууд 300 Candy-20% off

Урамшууллын нөхцөл

5,000-с дээш candy-гээр төлбөрөө төлсөн тохиолдолд доорх 3 урамшуулалд хамрагдах боломжтой.

Урамшууллын хугацаа: 2018 оны 6 сарын 30ныг дуустал

Бидний тухай

Remax дэлгүүрээс та бүхэн бүх төрлийн USB кабелууд болон гар утасны хэрэгслүүдийг худалдан авах боломжтой.