Ticket.mn
Үндсэн нөхцөл

Ticket.mn-р дамжуулан захиалагдаж буй бүх төрлийн тоглолт үзвэр үйлчилгээний тасалбараа CANDY -ээрээ 100% төлөх боломжтой.

Урамшууллын нөхцөл

5,000-с дээш candy-гээр төлбөрөө төлсөн тохиолдолд доорх 3 урамшуулалд хамрагдах боломжтой.

Урамшууллын хугацаа: 2018 оны 6 сарын 30ныг дуустал

candy цуглуулах дэлгэрэнгүй нөхцөл

тоглолтын тасалбараа Candy-гээрээ худалдан авч үнийн дүнгийн 1% Candy-гээ цуглуулаарай.

candy зарцуулах дэлгэрэнгүй нөхцөл

Бидний тухай

Үзвэр үйлчилгээний тасалбар, суудал захиалгыг хүссэн цагтаа, хүссэн газраасаа захиалах болон худалдан авах орчин үеийн шинэлэг, боловсронгуй үйлчилгээг хэрэглэгч Танд зориулав.