ҮСАХ
Үндсэн нөхцөл

Даваа-Баасан буюу ажлын өдрүүдэд гадна тоглоомын тасалбарыг 50candy-гээр 50%хөнгөлүүлэх ба уг хөнгөлөлтийг хэдэн ч удаа авах боломжтой

Урамшууллын нөхцөл

Одоогоор нэмэлт урамшуулал зарлаагүй байна

Анхаарах зүйлс
  • Энэхүү хөнгөлөлттэй тасалбарыг зөвхөн парк дотор байрлах 6 кассан дээр борлуулахыг анхаарна уу. (хашааны гадна талын касс хамаарахгүй)
  • Амралтын өдрүүд болон нийтээр амрах баяр ёслолын өдрүүдэд хөнгөлөлт үйлчлэхгүй
  • Багцын тасалбарт хөнгөлөлт хамаарахгүй
  • Хугацаа: 2017.06.08-2017.10.31
candy цуглуулах дэлгэрэнгүй нөхцөл

-

candy зарцуулах дэлгэрэнгүй нөхцөл

Даваа-Баасан буюу ажлын өдрүүдэд гадна тоглоомын тасалбарыг 50candy-гээр 50%хөнгөлүүлэх ба уг хөнгөлөлтийг хэдэн ч удаа авах боломжтой