Монголын Сонгодог Дартсын Холбоо
Үндсэн нөхцөл

candy-гээрээ 100% төлбөрөө төлөх боломжтой.

Урамшууллын нөхцөл

1000-с дээш төлбөр төлөлтийн үнийн дүнгийн 1%-н candy буцаан авах боломжтой,

Урамшууллын хугацаа 2017,12,31-г дуустал