Remax - Эрдэнэт
Үндсэн нөхцөл

Candy-гээр 100% болон хэсэгчилж төлөх боломжтой

Урамшууллын нөхцөл

5,000-с дээш candy-гээр төлбөрөө төлсөн тохиолдолд доорх 3 урамшуулалд хамрагдах боломжтой.

Урамшууллын хугацаа: 2018 оны 6 сарын 30ныг дуустал