Remax - Эрдэнэт
Үндсэн нөхцөл

Candy-гээр 100% болон хэсэгчилж төлөх боломжтой

Урамшууллын нөхцөл

-15,000₮-өөс доош үнэтэй бүх шилэн наалтыг 100 candy–гээр 30%

- 15,000₮-өөс доош үнэтэй бүх USB кабель 100 candy–гээр 40%

-15К дээш үнийн дүнтэй case, шилэн наалтыг  100 candy –ээр 10%

Тус тус хөнгөлүүлээрэй! Урамшууллын хугацаа: 2017.10.15-ныг дуустал