Khadag restaurant
Үндсэн нөхцөл

candy-гээрээ 100% төлбөрөө төлөх боломжтой

Урамшууллын нөхцөл

5,000-с дээш candy-гээр төлбөрөө төлсөн тохиолдолд доорх 3 урамшуулалд хамрагдах боломжтой.

Урамшууллын хугацаа: 2018 оны 6 сарын 30ныг дуустал