Acyy.me
Үндсэн нөхцөл

100% Candy-гээрээ төлбөрөө хийх боломжтой.

Урамшууллын нөхцөл

Чухал асуултын хариултыг ердөө 1000 CANDY –ээр WWW.ACYY.ME – ээс аваарай.

Төлбөрөө CANDY-ээрээ 100% утасны дугаар болон candy картаа ашиглан төлбөрөө хийх боломжтой.

5,000-с дээш candy-гээр төлбөрөө төлсөн тохиолдолд доорх 3 урамшуулалд хамрагдах боломжтой.

Урамшууллын хугацаа: 2018 оны 6 сарын 30ныг дуустал