АЗИ ФАРМА
Үндсэн нөхцөл

Хэрэглэгч таны худалдан авалт бүрийг 1%candy-гээр урамшуулж, 1candy=1₮ зарчмаар төлбөрөө төлөх боломжтой

Урамшууллын нөхцөл

Хаврын ХАМТДАА ГЭРЭЛТЭЕ витаминжуулалтын аяны хүрээнд нийт 24 нэр төрлийн витаминыг 5000 candy-гээр авах боломжтой боллоо.

Мөн 5,000-с дээш candy-гээр төлбөрөө төлсөн тохиолдолд доорх 3 урамшуулалд хамрагдах боломжтой.

Урамшууллын хугацаа: 2018 оны 6 сарын 30ныг дуустал

candy зарцуулах дэлгэрэнгүй нөхцөл

Хэрэглэгч таны худалдан авалт бүрийг 1%candy-гээр урамшуулж, 1candy=1₮ зарчмаар төлбөрөө төлөх боломжтой