Ус Сувгийн Удирдах Газар
Үндсэн нөхцөл

1. УСУГ-н УБ хотын Шугамаар ус түгээх нийт 322 цэгээс Сandy-гээрээ ус авах боломжтой.
2. Ухаалаг худгаас ус авдаг хэрэглэгчид усны картаа Candy-гээр цэнэглэх боломжтой.

Урамшууллын нөхцөл
Одоогоор ямар нэг урамшуулал байхгүй байна
Анхаарах зүйлс
  • Худаг болгон дээр өөр өөр мобикомын дугаар байх ба хэрэглэгч зөвхөн тухайн худаг дээр байх дугаар руу SMS бичин усаа авах юм.
  • Мессэж илгээхдээ яг ус авах үедээ хүсэлтийг илгээж амжилттай хариу ирсэн мэссэжийг ус түгээгчид үзүүлэн баталгаажуулснаар усаа авах боломжтой болно. Урьдчилан илгээсэн хүсэлтийн дагуу ус авах боломжгүйг анхаарна уу.
  • Зөвхөн Шугамаар Ус түгээдэг худгууд орж байгааг анхаараарай.
candy зарцуулах дэлгэрэнгүй нөхцөл

1. Candy-гээр ус авах

  • 1 CANDY= 1₮,  1₮=1Л УС байна.
  • Хэрэглэгч ус түгээх цэг дээр байрлах доорхи зааврын дагуу 500 тусгай дугаарт SMS илгээн усаа авах юм.

2. Усны картаа Candy-гээр цэнэглэх

Хэрвээ та ухаалаг худгаас картаа ашиглан ус авдаг бол доорх зааврын дагуу Candy-гээр картаа цэнэглэх боломжтой.

 

Бидний тухай

Ус Сувгийн Удирдах Газар нь 1959 онд төвлөрсөн усан хангамжийн эхний ээлжийг ашиглалтанд оруулж, Улаанбаатар хотын хүн амыг цэвэр усаар хангаж, бохир усыг татан зайлуулах үйлчилгээг хариуцах үндсэн зорилгоор анх байгуулагдаж байсан билээ.

Холбоо барих & Байршил
1
БГД 150-р ус түгээх цэг
2
БГД 63-р ус түгээх цэг
3
БГД 62-р ус түгээх цэг
4
БГД 61-р ус түгээх цэг
5
БГД 60-р ус түгээх цэг
6
БГД 59-р ус түгээх цэг
7
БГД 58-р ус түгээх цэг
8
БГД 350-р ус түгээх цэг
9
БЗД 52-р ус түгээх цэг
10
БЗД 68-р ус түгээх цэг
11
БЗД 67-р ус түгээх цэг
12
БЗД 66-р ус түгээх цэг
13
БЗД 70-р ус түгээх цэг
14
БЗД 69-р ус түгээх цэг
15
БЗД 4-р ус түгээх цэг
16
БЗД 38-р ус түгээх цэг
17
БЗД 26-р ус түгээх цэг
18
БЗД 23-р ус түгээх цэг
19
БЗД 21-р ус түгээх цэг
20
БЗД 19-р ус түгээх цэг
21
БЗД 18-р ус түгээх цэг
22
БЗД 17-р ус түгээх цэг
23
БЗД 16-р ус түгээх цэг
24
БЗД 34-р ус түгээх цэг
25
БЗД 27-р ус түгээх цэг
26
БЗД 12-р ус түгээх цэг
27
БЗД 11-р ус түгээх цэг
28
БЗД 10-р ус түгээх цэг
29
БЗД 9-р ус түгээх цэг
30
БЗД 8-р ус түгээх цэг
31
БЗД 29-р ус түгээх цэг
32
БЗД 25-р ус түгээх цэг
33
БЗД 1-р ус түгээх цэг
34
БЗД 33-р ус түгээх цэг
35
БЗД 32-р ус түгээх цэг
36
БЗД 31-р ус түгээх цэг
37
БЗД 30-р ус түгээх цэг
38
БЗД 3-р ус түгээх цэг
39
БЗД 35-р ус түгээх цэг
40
БЗД 13-р ус түгээх цэг
41
БЗД 6-р ус түгээх цэг
42
БЗД 7-р ус түгээх цэг
43
БЗД 24-р ус түгээх цэг
44
БЗД 20-р ус түгээх цэг
45
БЗД 15-р ус түгээх цэг
46
БЗД 14-р ус түгээх цэг
47
БЗД 98-р ус түгээх цэг
48
БЗД 97-р ус түгээх цэг
49
БЗД 95-р ус түгээх цэг
50
БЗД 96-р ус түгээх цэг
51
БЗД 72-р ус түгээх цэг
52
БЗД 71-р ус түгээх цэг
53
БЗД 28-р ус түгээх цэг
54
БЗД 22-р ус түгээх цэг
55
БЗД 5-р ус түгээх цэг
56
ЧД 65-р ус түгээх цэг
57
ЧД 80-р ус түгээх цэг
58
ЧД 78-р ус түгээх цэг
59
ЧД 128-р ус түгээх цэг
60
ЧД 141-р ус түгээх цэг
61
ЧД 155-р ус түгээх цэг
62
ЧД 160-р ус түгээх цэг
63
ЧД 127-р ус түгээх цэг
64
ЧД 140-р ус түгээх цэг
65
ЧД 154-р ус түгээх цэг
66
ЧД 159-р ус түгээх цэг
67
ЧД 158-р ус түгээх цэг
68
ЧД 157-р ус түгээх цэг
69
ЧД 156-р ус түгээх цэг
70
ЧД 153-р ус түгээх цэг
71
ЧД 152-р ус түгээх цэг
72
ЧД 151-р ус түгээх цэг
73
ЧД 149-р ус түгээх цэг
74
ЧД 148-р ус түгээх цэг
75
ЧД 147-р ус түгээх цэг
76
ЧД 146-р ус түгээх цэг
77
ЧД 145-р ус түгээх цэг
78
ЧД 144-р ус түгээх цэг
79
ЧД 143-р ус түгээх цэг
80
ЧД 142-р ус түгээх цэг
81
ЧД 139-р ус түгээх цэг
82
ЧД 138-р ус түгээх цэг
83
ЧД 137-р ус түгээх цэг
84
ЧД 136-р ус түгээх цэг
85
ЧД 135-р ус түгээх цэг
86
ЧД 134-р ус түгээх цэг
87
ЧД 133-р ус түгээх цэг
88
ЧД 131-р ус түгээх цэг
89
ЧД 130-р ус түгээх цэг
90
ЧД 129-р ус түгээх цэг
91
ЧД 126-р ус түгээх цэг
92
ЧД 124-р ус түгээх цэг
93
ЧД 123-р ус түгээх цэг
94
ЧД 122-р ус түгээх цэг
95
ЧД 121-р ус түгээх цэг
96
ЧД 120-р ус түгээх цэг
97
ЧД 119-р ус түгээх цэг
98
ЧД 118-р ус түгээх цэг
99
ЧД 117-р ус түгээх цэг
100
ЧД 116-р ус түгээх цэг
101
ЧД 106-р ус түгээх цэг
102
ЧД 115-р ус түгээх цэг
103
ЧД 105-р ус түгээх цэг
104
ЧД 114-р ус түгээх цэг
105
ЧД 113-р ус түгээх цэг
106
ЧД 112-р ус түгээх цэг
107
ЧД 111-р ус түгээх цэг
108
ЧД 110-р ус түгээх цэг
109
ЧД 109-р ус түгээх цэг
110
ЧД 108-р ус түгээх цэг
111
ЧД 107-р ус түгээх цэг
112
ЧД 104-р ус түгээх цэг
113
ЧД 103-р ус түгээх цэг
114
ЧД 102-р ус түгээх цэг
115
ЧД 101-р ус түгээх цэг
116
ЧД 100-р ус түгээх цэг
117
ЧД 164-р ус түгээх цэг
118
ЧД 186-р ус түгээх цэг
119
ЧД 192-р ус түгээх цэг
120
ЧД 163-р ус түгээх цэг
121
ЧД 185-р ус түгээх цэг
122
ЧД 191-р ус түгээх цэг
123
ЧД 190-р ус түгээх цэг
124
ЧД 189-р ус түгээх цэг
125
ЧД 188-р ус түгээх цэг
126
ЧД 187-р ус түгээх цэг
127
ЧД 184-р ус түгээх цэг
128
ЧД 183-р ус түгээх цэг
129
ЧД 182-р ус түгээх цэг
130
ЧД 181-р ус түгээх цэг
131
ЧД 180-р ус түгээх цэг
132
ЧД 179-р ус түгээх цэг
133
ЧД 178-р ус түгээх цэг
134
ЧД 177-р ус түгээх цэг
135
ЧД 176-р ус түгээх цэг
136
ЧД 175-р ус түгээх цэг
137
ЧД 165-р ус түгээх цэг
138
ЧД 162-р ус түгээх цэг
139
ЧД 161-р ус түгээх цэг
140
ЧД 193-р ус түгээх цэг
141
ЧД 194-р ус түгээх цэг
142
СХД 269-р ус түгээх цэг
143
СХД 200-р ус түгээх цэг
144
СХД 201-р ус түгээх цэг
145
СХД 214-р ус түгээх цэг
146
СХД 228-р ус түгээх цэг
147
СХД 242-р ус түгээх цэг
148
СХД 255-р ус түгээх цэг
149
СХД 268-р ус түгээх цэг
150
СХД 281-р ус түгээх цэг
151
СХД 280-р ус түгээх цэг
152
СХД 279-р ус түгээх цэг
153
СХД 278-р ус түгээх цэг
154
СХД 277-р ус түгээх цэг
155
СХД 276-р ус түгээх цэг
156
СХД 275-р ус түгээх цэг
157
СХД 274-р ус түгээх цэг
158
СХД 273-р ус түгээх цэг
159
СХД 272-р ус түгээх цэг
160
СХД 271-р ус түгээх цэг
161
СХД 270-р ус түгээх цэг
162
СХД 267-р ус түгээх цэг
163
СХД 266-р ус түгээх цэг
164
СХД 265-р ус түгээх цэг
165
СХД 264-р ус түгээх цэг
166
СХД 263-р ус түгээх цэг
167
СХД 262-р ус түгээх цэг
168
СХД 261-р ус түгээх цэг
169
СХД 260-р ус түгээх цэг
170
СХД 259-р ус түгээх цэг
171
СХД 258-р ус түгээх цэг
172
СХД 257-р ус түгээх цэг
173
СХД 256-р ус түгээх цэг
174
СХД 254-р ус түгээх цэг
175
СХД 253-р ус түгээх цэг
176
СХД 252-р ус түгээх цэг
177
СХД 251-р ус түгээх цэг
178
СХД 250-р ус түгээх цэг
179
СХД 249-р ус түгээх цэг
180
СХД 248-р ус түгээх цэг
181
СХД 247-р ус түгээх цэг
182
СХД 246-р ус түгээх цэг
183
СХД 245-р ус түгээх цэг
184
СХД 244-р ус түгээх цэг
185
СХД 243-р ус түгээх цэг
186
СХД 241-р ус түгээх цэг
187
СХД 240-р ус түгээх цэг
188
СХД 239-р ус түгээх цэг
189
СХД 238-р ус түгээх цэг
190
СХД 237-р ус түгээх цэг
191
СХД 236-р ус түгээх цэг
192
СХД 235-р ус түгээх цэг
193
СХД 234-р ус түгээх цэг
194
СХД 233-р ус түгээх цэг
195
СХД 232-р ус түгээх цэг
196
СХД 231-р ус түгээх цэг
197
СХД 230-р ус түгээх цэг
198
СХД 226-р ус түгээх цэг
199
СХД 227-р ус түгээх цэг
200
СХД 225-р ус түгээх цэг
201
СХД 224-р ус түгээх цэг
202
СХД 223-р ус түгээх цэг
203
СХД 222-р ус түгээх цэг
204
СХД 221-р ус түгээх цэг
205
СХД 219-р ус түгээх цэг
206
СХД 218-р ус түгээх цэг
207
СХД 217-р ус түгээх цэг
208
СХД 216-р ус түгээх цэг
209
СХД 215-р ус түгээх цэг
210
СХД 213-р ус түгээх цэг
211
СХД 212-р ус түгээх цэг
212
СХД 211-р ус түгээх цэг
213
СХД 210-р ус түгээх цэг
214
СХД 209-р ус түгээх цэг
215
СХД 208-р ус түгээх цэг
216
СХД 207-р ус түгээх цэг
217
СХД 206-р ус түгээх цэг
218
СХД 205-р ус түгээх цэг
219
СХД 204-р ус түгээх цэг
220
СХД 203-р ус түгээх цэг
221
СХД 202-р ус түгээх цэг
222
ХУД 303-р ус түгээх цэг
223
ХУД 300-р ус түгээх цэг
224
ХУД 313-р ус түгээх цэг
225
ХУД 308-р ус түгээх цэг
226
ХУД 306-р ус түгээх цэг
227
ХУД 305-р ус түгээх цэг
228
ХУД 304-р ус түгээх цэг
229
ХУД 337-р ус түгээх цэг
230
ХУД 301-р ус түгээх цэг
231
ХУД 302-р ус түгээх цэг
232
ХУД 310-р ус түгээх цэг
233
ХУД 336-р ус түгээх цэг
234
ХУД 335-р ус түгээх цэг
235
ХУД 324-р ус түгээх цэг
236
ХУД 323-р ус түгээх цэг
237
ХУД 322-р ус түгээх цэг
238
ХУД 321-р ус түгээх цэг
239
ХУД 320-р ус түгээх цэг
240
ХУД 319-р ус түгээх цэг
241
ХУД 318-р ус түгээх цэг
242
ХУД 316-р ус түгээх цэг
243
ХУД 312-р ус түгээх цэг
244
ХУД 311-р ус түгээх цэг
245
ХУД 309-р ус түгээх цэг
246
ХУД 307-р ус түгээх цэг
247
ХУД 315-р ус түгээх цэг
248
ХУД 314-р ус түгээх цэг
249
ХУД 339-р ус түгээх цэг
250
ХУД 345-р ус түгээх цэг
251
ХУД 338-р ус түгээх цэг
252
ХУД 344-р ус түгээх цэг
253
ХУД 343-р ус түгээх цэг
254
ХУД 334-р ус түгээх цэг
255
ХУД 333-р ус түгээх цэг
256
ХУД 332-р ус түгээх цэг
257
ХУД 331-р ус түгээх цэг
258
ХУД 330-р ус түгээх цэг
259
ХУД 329-р ус түгээх цэг
260
ХУД 328-р ус түгээх цэг
261
ХУД 327-р ус түгээх цэг
262
ХУД 326-р ус түгээх цэг
263
ХУД 325-р ус түгээх цэг
264
ХУД 317-р ус түгээх цэг
265
ХУД 341-р ус түгээх цэг
266
ХУД 346-р ус түгээх цэг
267
ХУД 340-р ус түгээх цэг
268
ХУД 342-р ус түгээх цэг
269
СБД 53-р ус түгээх цэг
270
СБД 54-р ус түгээх цэг
271
СБД 75-р ус түгээх цэг
272
СБД 79-р ус түгээх цэг
273
СБД 77-р ус түгээх цэг
274
СБД 76-р ус түгээх цэг
275
СБД 74-р ус түгээх цэг
276
СБД 73-р ус түгээх цэг
277
СБД 90-р ус түгээх цэг
278
СБД 99-р ус түгээх цэг
279
СБД 94-р ус түгээх цэг
280
СБД 93-р ус түгээх цэг
281
СБД 92-р ус түгээх цэг
282
СБД 89-р ус түгээх цэг
283
СБД 87-р ус түгээх цэг
284
СБД 91-р ус түгээх цэг
285
СБД 81-р ус түгээх цэг
286
СБД 85-р ус түгээх цэг
287
СБД 88-р ус түгээх цэг
288
СБД 86-р ус түгээх цэг
289
СБД 84-р ус түгээх цэг
290
СБД 83-р ус түгээх цэг
291
СБД 82-р ус түгээх цэг
292
СБД 167-р ус түгээх цэг
293
БЗД 50-р ус түгээх цэг
294
СБД 166-р ус түгээх цэг
295
СБД 168-р ус түгээх цэг
296
БЗД 51-р ус түгээх цэг
297
БЗД 37-р ус түгээх цэг
298
БЗД 39-р ус түгээх цэг
299
ХУД 349-р ус түгээх цэг
300
ХУД 348-р ус түгээх цэг
301
ЧД 132-р ус түгээх цэг
302
БЗД 2-р ус түгээх цэг
303
БЗД 40-р ус түгээх цэг
304
БЗД 36-р ус түгээх цэг
305
ЧД 125-р ус түгээх цэг
306
СБД 169-р ус түгээх цэг
307
БГД 171-р ус түгээх цэг
308
БГД 170-р ус түгээх цэг
309
СХД 220-р ус түгээх цэг
310
СХД 282-р ус түгээх цэг
311
СХД 283-р ус түгээх цэг
312
СХД 284-р ус түгээх цэг
313
ХУД 352-р ус түгээх цэг
314
БГД 351-р ус түгээх цэг