Genius гадаад хэлний сургалтын төв

Гадаад хэлийг зөвхөн Гадаад багш нараас гэх уриан дор явагдах Genius сургалтын төв нь зөвхөн чанартай сургалтыг бүх насныханд заадаг бөгөөд анги тус бүрт цөөхөн тооны суралцагчидтай тухайн ангийн хичээл болон заах арга барил сонирхолтой бөгөөд төрөл бүрийн хөгжөөнт тоглоом, дасгалууд ,асуудлыг шийдэх дасгал ажил ,харилцан яриа мөн өөрийгөө танилцуулах чадварыг эзэмшинэ. Бидний үндсэн зорилт бол суралцагчдыгаа бүх шатнаас түвшин ахиж амжилттай суралцуулах, англи хятад япон хэлээр харилцааны болон мэдлэг мэдээлэл олох чадвартай болгох, түүнчлэн IELTS, IBT TOEFL, гадаадын тэтгэлэгт шалгалтуудыг амжилттай өгөх, бусад улс оронд өрсөлдөхүйц хэмжээний хэлний мэдлэгийн түвшинд хүргэхэд чиглэсэн байдаг. Өнөөдөр манай төвийн төгсөгчид IBT TOEFL, IELTS шалгалтуудад тэнцэж, АНУ Хятад Малайз Японы их сургууль болон бусад шилдэг сургуулиудад амжилттай суралцаж байна. Genius сургалтын төв нь Олон улсын стандарт чанарт нийцсэн OXFORD ENGLISH хөтөлбөрийн англи хэлийг хамгийн хялбар, оновчтой арга барилаар суралцахад чиглэгдсэн бөгөөд CD, DVD, видео хичээлүүдтэй.Тус сургалтын төв нь зөвхөн шинэлэг ном сурах бичиг материалуудыг Англи болон Малайз Япон орнуудаас захиалж суралцагчидаа хангадгаараа онцлогтой. Тухайн сургалтын төв нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Мэргэжлийн өндөр заах зэрэглэлтэй чадварлаг шинийг санаачлагч Гадаад, Монгол багш нар удирдан явуулах бөгөөд хамгийн чанартай сургалтыг танд хүргэх болно.