LOLLIPOP хүүхдийн үсчний салон

2010 оноос үйл ажиллагаагаа эхэлсэн Монголын анхны бөгөөд цорын ганц хүүхдийн салон, Хүүхдийн үсний бүх төрлийн үйлчилгээг үзүүлдэг бөгөөд Японы салоны бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг. Хүүхдэд зориулсан тусгай багаж хэрэгслээр тоноглогдсон ба хүүхэдтэй ажиллах туршлагатай мэргэжлийн үсчид үйлчилдгээрээ онцлогтой.