НАРТА хими цэвэрлэгээ
Үндсэн нөхцөл

100% Candy-гээрээ төлбөрөө хийх боломжтой.

Урамшууллын нөхцөл

100 CANDY-ээр гэр ахуйн угаалга цэвэрлэгээндээ 10% ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ

 

Гэр ахуйн угаалга цэвэрлэгээнд

дараах эд зүйл орно. Үүнд:

 •   Хөшиг
 •   Монгол гэрийн хөшиг, цаваг
 •   Цагаан хэрэглэл
 •   Хөнжил
 •   Гудасны углаа
 •   Орны бүтээлэг
 •   Буйдангийг бүрээс
 •   Сандлын бүтээлэг
 •   Хивсэнцэр
 •   Ширээний бүтээлэг
 •   Алчуур
 •  Ванны дэвсгэр ком  
Анхаарах зүйлс

УРАМШУУЛЛЫН ХУГАЦАА: 2017.10.30-2017.11.30-г дуустал

candy зарцуулах дэлгэрэнгүй нөхцөл