УБТЗ
Үндсэн нөхцөл

Төлбөрөө Candy-гээрээ бүрэн болон хэсэгчлэн төлөх боломжтой.

Урамшууллын нөхцөл

5,000-с дээш candy-гээр төлбөрөө төлсөн тохиолдолд доорх 3 урамшуулалд хамрагдах боломжтой.

Урамшууллын хугацаа: 2018 оны 6 сарын 30ныг дуустал

candy зарцуулах дэлгэрэнгүй нөхцөл

Эрхэм CANDY-н хэрэглэгчид Орон нутгийн бүх чиглэлийн галт тэрэгний тасалбараа CANDY-ээрээ худалдан авах боломжтой боллоо.

Жич: Зөвхөн орон нутаг, хот хоорондын тасалбарыг худалдан авах боломжтой.