Гэгээнтэн кинотеатр
Үндсэн нөхцөл

Худалдан авсан үзвэрийн тасалбарын 1%-тай тэнцэхүйц Candy цуглуулах ба 1Candy=1₮ гэсэн нөхцөлөөр Candy-гээрээ үзвэрийн тасалбар болон бусад үйлчилгээний төлбөрийг төлөх боломжтой.

Урамшууллын нөхцөл

Зөвхөн 09/02, 09/03-ны амралтын өдрүүдэд Антониа Бандерасын тоглосон SECURITY КИНО(монгол дуу оруулгатай) 500 CANDY-гээр 50% ХЯМДРУУЛЖ АВАХ боломжтой

Анхаарах зүйлс

!!! Даваа - Баасан гарагийн  17 цагаас өмнө ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ҮНЭЭР тасалбар авахдаа CANDY оноогоор авах боломжтой ба үзвэрийн тасалбарын үнийн дүнгээс УРАМШУУЛЛЫН 1% CANDY олгогдоно.

!!! УРАМШУУЛЛЫН 1% CANDY бодогдохдоо хэрэглэгчийн тасалбар худалдан авсан үнийн дүнгээс бодогдоно.

Жишээ нь: Хэрэглэгч 10,000₮ үндсэн үнэтэй үзвэрийг 99 candy төлж үндсэн үнээс тасалбараа 35% off хийлгэн 6500₮ + 99 candy төлсөн тохиолдолд УРАМШУУЛЛЫН 1% CANDY олгогдохдоо 6,599-аас бодогдож 66 CANDY олгогдоно.

!!! Candy оноогоо үзвэрийн тасалбараас гадна, тоглоомын төв, ундаа попкорн үйлчилгээний цэгүүдэд 1Candy = 1Төгрөг харьцаагаар худалдан авалт хийж болно. Гэхдээ 1% candy оноо орохгүй зөвхөн үзвэрийн тасалбараас УРАМШУУЛЛЫН 1% CANDY олгогдоно.

!!! Хэрэглэгч Лхагва гарагийн 17 цагаас өмнө тасалбар авах бол ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ҮНЭЭР эсвэл 500 Candy-ээр  үндсэн үнээс тасалбараа 50% off гэсэн 2 урамшууллын аль нэгийг сонгох боломжтой.

 

candy цуглуулах дэлгэрэнгүй нөхцөл

Худалдан авсан тасалбарын үнийн дүнгийн 1%-тай тэнцэх  УРАМШУУЛЛЫН CANDY олгогдоно.

candy зарцуулах дэлгэрэнгүй нөхцөл

 

  •   Лхагва гарагт киноны тасалбар авахдаа 99 CANDY оноо зарцуулан авсан тохиолдолд тасалбараа ҮНДСЭН ҮНЭЭС 35%-ийн хөнгөлөлттэйгээр авах урамшуулалтай.
  • Тасалбарын ҮНДСЭН ҮНИЙГ 100% Candy-гээр төлж авбал POPCORN бэлгэнд авна.
  • VIP тасалбарын ҮНДСЭН ҮНИЙГ 100% Candy-гээр төлж авбал ТОМ POPCORN бэлгэнд авна.